grzyby.pl

Odontia fibrosa (Berk. et M.A. Curtis) Kõljalg

Hypochnus canadensis Burt · Kneiffiella bombycina P. Karst. · Kneiffiella fibrosa (Berk. et M.A. Curtis) M.J. Larsen · Tomentella fibrosa (Berk. et M.A. Curtis) Kõljalg · Tomentellina ferruginosa Höhn. et Litsch. · Tomentellina fibrosa (Berk. et M.A. Curtis) M.J. Larsen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]