grzyby.pl

Neolentinus adhaerens (Alb. et Schwein.) Redhead et Ginns

twardoskórzak lepki, twardziak lepki
Lentinus adhaerens (Alb. et Schwein.) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)
Neolentinus adhaerens (twardoskórzak lepki)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na pniakach i pniach iglastych (jodły, świerku, sosny); także na drewnie konstrukcyjnym, na drewnianych słupach; owocniki w przeciągu całego roku, poza okresami mroźnymi.

wybrane okazy · selected collections

#2
tp.081206-2TP211208
leg. Tomasz Pachlewski
/Hałuszowa, pow. nowotarski, woj. małopolskie/
#9
za.051118-27148
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic /
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.109 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3231]
    Lentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Fr. — wg Index Fungorum: Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginn · synonimy: Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Neolentinus adhaerens), Szkodzik 2005, Flisińska 2000 (as: Neolentinus adhaerens), Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Lisiewska 2004, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Kozłowska i in. 2015 (as: Neolentinus adhaerens), Kujawa i in. 2016, Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016 (as: Neolentinus adhaerans), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Neolentinus adhaerens), Kozłowska i in. 2019 (as: Neolentinus adhaerens), Chachuła i in. 2019a (as: Neolentinus adhaerens)

znaleziska Neolentinus adhaerens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EG-09 27148 EG-32 122929 FE-97 366446

 ID27148  Lentinus adhaerens; 3 km NW, Pagorzyna, pow. Gorlice, woj. małopolskie, EG-09; 2005.11.18; starodrzew jodłowy z domieszką dębu, miejsce ocienione, średnio wilgotne; zmurszała kłoda jodłowa w średnim stanie rozkładu, też na pniakach jodłowych. pojedynczo lub grupkami po 2-4 owocniki, ale nielicznie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Twardziak lepki. 2005-11-18. Powtórnie odnaleziony na tym samym stanowisku 2005.12.31
fot. 27913

 ID122929  Lentinus adhaerens; Hałuszowa, pow. nowotarski, woj. małopolskie, ok. 1 km SW, EG-32; 2008.12.06; las mieszany z przewagą buka i jodły; pruchniejący pniak drzewa iglastego kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/21.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221420 fot. 221421

ID366446 Neolentinus adhaerens; Szklarnia - 50.657164, 22.412956, pow. janowski, woj. lubelskie, FE-97; 2023.02.28; Las jodłowy; na powalonej, martwej jodle kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1415066.html
uwagi: fot. 1415169fot. 1415170fot. 1415171

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji