jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis dispersa (Pers.) Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch

nocotnik pospolity
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.