jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis crenulata (Hook.) Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch

nocotnik karbowany
Lecanora crenulata Hook.