grzyby.pl

Luellia recondita (H.S. Jacks.) K.H. Larss. et Hjortstam

Athelopsis pausiaca (Liberta) Parmasto · Athelopsis recondita (H.S. Jacks.) Parmasto · Corticium pausiacum Liberta · Corticium reconditum H.S. Jacks. · Corticium spurium f. olivaceum Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnodontaceae Hydnodontaceae Hydnodontaceae HydnodontaceaeHydnodontaceaebłonkóweczka (Litschauerella)szydłowniczek (Subulicystidium)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]