grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn.

osutka świerkowa

występowanie

Na opadłych igłach świerkowych.