grzyby.pl

Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon

Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser · Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3398]
    Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser — wg Index Fungorum: Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon · synonimy: M. puellaris (Fr.) M.M. Moser
    publikacje: Łuszczyński 2002 (as: M. nymphoides), Łuszczyński 2007 (as: M. nymphoides), Łuszczyński 2008, Gumińska 2006 (as: M. puellaris), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Leucoagaricus nympharum), Narkiewicz 2011, Gierczyk i in. 2011b, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013 (as: Leucoagaricus nympharum), Kujawa i in. 2015a , Wojewoda i in. 2016 (as: Leucoagaricus nympharum), Gierczyk i in. 2018 (as: Leucoagaricus nympharum), Kujawa i in. 2019 (as: Leucoagaricus nympharum), Gierczyk i Kujawa 2021 (as: Leucoagaricus nympharum)

znaleziska Leucoagaricus nympharum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EB-59 274667 EG-33 79561 GC-01 256688 230859 230862 230861 GC-11 230860

 ID79561  Macrolepiota nympharum; Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.09.01; Ciepłolubna jedlina war. ubogi; na ziemi W sumie 12 owocników w dwóch grupach - 1x2 i 1x10; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: BGF/BF/PCh/070901/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 49st24'31,5"; E 20st24'35,5"; H - 520m n.p.m.
Około 1 m od szlaku wchodzącego na Podłaźce. Jeden owocnik, na warstwie świerkowych igieł. Kapelusz 6,5 cm średnicy i około 7 mm grubości, biały z ciemnym centrum, pokryty łuskami. Hymenofor blaszkowy, blaszki nie przyrośnięte, z czasem lekko czerwieniejące. Trzonek 9 cm długości o średnicy 5 mm, dołem nieco zgrubiały, gładki, brązowy, połyskujący z pierścieniem. 2007.09.25 stwierdzono jeszcze 10 owocników.
fot. 126335 fot. 126336 fot. 126337

 ID230859  Leucoagaricus nympharum; około 1 km od Supraśla w kierunku Białegostoku, tuż przy trasie, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2011.07.12; las iglasty (świerk, sosna); na ściółce na lekkim wzniesieniu, pod świerkiem kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Chachuła, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110712/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636913Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "okolice Krasnego".

 ID230860  Leucoagaricus nympharum; Puszcza Knyszyńska, nadleśnictwo Dojlidy, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2011.07.31; owocniki zebrane z trzech stanowisk jednak ze względu na niezbyt duże odległości między nimi (po kilkaset metrów) uznaję jako jedno stanowisko, we wszystkich przypadkach owocniki wystepowały w bezpośrednim sąsiedztwie świerków; na ściółce od 1 do trzech owocników w grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Piotr Chachuła, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110731/0002, BGF/BF/MG/110731/0003, BGF/BF/MG/110731/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636916
Więcej w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/430641.html

 ID230861  Leucoagaricus nympharum; około 1,5 km na W od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2011.08.14; las iglasty (sosna, świerk); na ściółce jeden owocnik u podstawy świerka; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110814/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636919

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "Pólko".

 ID230862  Leucoagaricus nympharum; około 3 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.01; las iglasty, pod rozłożystymi świerkami; na grubej warstwie igliwia kilka owocników w większości juz w stanie zejściowym; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130601/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636922

 ID256688  Leucoagaricus nympharum; około 0,6 km na W od Supraśli, droga na Pólko, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.07; skraj lasu świerkowego; na ściółce pięć owocników pod starym, rozłożystym świerkiem; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130607/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744881

 ID274667  Leucoagaricus nympharum; Puszcza Piska Pierwos, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; bór bagienny sosna, świerk; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131013/0005, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611097.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/611100.jpg&type=image/jpeg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji