grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon

Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser · Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser
Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus LeucoagaricusLeucoagaricusLeucoagaricus carneifoliusLeucoagaricus americanus
Leucoagaricus nympharum
24.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Leucoagaricus nympharum

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060924.18.06 - Leucoagaricus nympharum; Puszcza Białowieska
060924-18
/Puszcza Białowieska/ #7