jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.

misecznica wierzbowa