jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.

misecznica skalna