jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora cenisia Ach.

misecznica opylona