jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora cavicola Creveld

misecznica jamista