grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lachnum apalum (Berk. et Broome) Nannf.

Lachnum Lachnum Lachnum LachnumLachnumLachnum fuscescens var. fagicolaLachnum rhytismatis

występowanie

Na gałązkach jałowca.