Tx: 1328
grzyby.pl

Inocybe fuscidula Velen.

strzępiak brązowoczarny
Inocybe brunneoatra (R.Heim) P.D.Orton · Inocybe virgatula Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank jest to synonim strzępiaka drobnozarodnikowego (Inocybe glabripes); w czekliście [105] i GBIF to osobne gatunki. [MS (2022-12-14)]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: Inocybe brunneo-atra), Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: I. brunneo-atra), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Inocybe virgatula), Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454] (as: Inocybe brunneoatra), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: Inocybe brunneoatra), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010] (as: Inocybe fuscidula, Inocybe brunneo-atra), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: I. fuscidula var. fuscidula), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Inocybe fuscidula (strzępiak brązowoczarny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 156160 AD19 156186 156462 DE55 255230 DE78 343083 ED35 310081 GC01 275788 295512 295513 GC02 256684

ID 156 160 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 26 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Quercus, Pinus, Corylus), na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 834 w zielniku autora; uwagi: fot.306221 fot.306222 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306221
306222

ID 156 186 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: 1 km na N od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 13 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Picea, Corylus, Populus tremula), na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 859 w zielniku autora; uwagi: fot.306340 fot.306341 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306340
306341

ID 156 462 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 17 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Populus tremula), w mchu, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 606 w zielniku autora; uwagi: fot.307422 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

307422

ID 255 230 oznaczenie: Inocybe fuscidula var. fuscidula; lokalizacja: 1,8 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 8,5" N i 19st 19' 7,07" E], DE55; data zbioru: 6 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, osika, olcha; pobocze dróżki porośnięte gęsto roślinnością zielną, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0003; uwagi: [bf:592020] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 592020 ;

ID 256 684 oznaczenie: Inocybe fuscidula var. bisporigera; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 21 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, liściaste sporadycznie, u podstawy pniaka, prawdopodobnie po wyciętym starym dębie, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130721/0008; uwagi: fot.744869; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Supraśl, 5,5 km NE". [notatka: nie] [fotografie: tak];

744869

ID 275 788 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: około 500m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 30 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg starej żwirowni porośnięty wierzbami, na ziemi, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131030/0002; uwagi: fot.821771 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821771

ID 295 512 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: lasy na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste przydroże, na ziemi, po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140801/0001, BGF/BF/MG/140919/0002; uwagi: Powyższe zgłoszenie dotyczy dwóch kolekcji znalezionych w tym samym kompleksie leśnym. Pierwsze z dnia; 2014.08.01, następne: 2014.09.19.; Zamieszczone zdjęcia pokazują kolekcje z dnia 2014.09.19 oznaczoną jako: I. fuscidula var. fuscidula.; fot.897774 fot.897775 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897774
897775

ID 295 513 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 19 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Strefa przejściowa pomiędzy mokradłami i borem iglastym, podłoże grząskie, torfowe, gęsto porośniete mchami, po kilka owocników w trzech grupach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140919/0004, BGF/BF/MG/140919/0006, BGF/BF/MG/140919/0007; uwagi: fot.897780 fot.897781 fot.897782 [fotografie: tak];

897780
897781
897782

ID 310 081 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: Suchy Las, ul. Parkowa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod ogrodzeniem posesji, ziemia, 1 szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001160; uwagi: fot.869060; fot.869061; fot.869062 [notatka: [bf:869059]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 869059 ;

ID 343 083 oznaczenie: Inocybe fuscidula; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 4 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, jesion, klon, brzoza; wyschniete bagno, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006284; uwagi: fot.1211020 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211020
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji