grzyby.pl

Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss.

strzępkoząb blady
Corticium oleosum (Höhn. et Litsch.) Sacc. et Traverso · Gloeocystidium oleosum Höhn. et Litsch. · Gloeocystidium pallidulum (Bres.) Höhn. et Litsch. · Gonatobotrys pallidulus Bres. · Grandinia pallidula (Bres.) Jülich · Kneiffiella pallidula (Bres.) Jülich et Stalpers · Peniophora pallidula (Bres.) Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na pniakach i leżących, martwych pniach i gałęziach drzew iglastych i liściastych, także na drewnie konstrukcyjnym; owocniki w przeciągu całego roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2869]
    Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. · publikacje: Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a, Karasiński i in. 2015 , Karasiński 2016, Domian i in. 2010, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019a, Holec i in. 2019a, Szczepkowski i in. 2022

znaleziska Hyphodontia pallidula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 366823

ID366823 Hyphodontia pallidula; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 2 km E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.12.26; bór mieszany Św-Md; na murszejącej żerdzi drzewa iglastego (Św lub Md) kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1419396 fot. 1419397 fot. 1419398
zarodniki: 3,8-4,8 x 2,8-3,6 µm (średnio 4,3 x 3,1 µm), Q: 1,2-1,6 (średnio 1,4):
fot. 1419399
septocystydy:
fot. 1419400 fot. 1419401

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji