grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hymenoscyphus lepismoides Baral et Bemmann

Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus HymenoscyphusHymenoscyphusHymenoscyphus calyculusHymenoscyphus rokebyensis