takson nie ujęty w czekliście

Hymenoscyphus lepismoides Baral et Bemmann