grzyby.pl

Hygrophoropsis macrospora (D.A. Reid) Kuyper

Hygrophoropsis aurantiaca var. macrospora D.A. Reid
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]