grzyby.pl

Hyalorbilia microscopica (Velen.) Baral & Priou

szklannoguziczka mikroskopijna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hyalorbilia microscopica (szklannoguziczka mikroskopijna)
Apotecja; 09.11.2006, Ziemia Kłodzka; copyright © by Piotr Perz
Hyalorbilia microscopica (szklannoguziczka mikroskopijna)
Apotecja
Hyalorbilia microscopica (szklannoguziczka mikroskopijna)
Szkice mikroskopowe bez zachowanej skali

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061109.004.pp - Hyalorbilia microscopica (szklannoguziczka mikroskopijna); Ziemia Kłodzka
061109-004
leg. Piotr Perz
/Ziemia Kłodzka/ #21