grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae »

Dissingia leucomelaena (Pers.) K. Hansen et X.H. Wang

Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na ziemi.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[368]
    Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. · publikacje: Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015a, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019 (as: Dissingia leucomelaena), Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Chachuła i in. 2020

znaleziska Dissingia leucomelaena na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

282247 BB-00 257342 BC-98 71020 BD-42 120539 CA-57 330287 CB-25 167317 CB-93 99500 CF-69 62073 DA-40 111892 DD-76 213114 138656 185080 DE-35 238513 262454 285944 DE-45 330911 DE-46 240151 DE-55 306209 283103 DE-56 283131 DE-57 282248 DE-65 282507 DE-67 345847 EC-24 345382 EC-25 300263 275716 300251 FD-44 367166 FE-18 344548 FE-27 344865

 ID62073  Helvella leucomelaena; Rybnik, CF-69; 2007.03.25; ogród przydomowy; na ziemi pojedynczo, czasem dwa owocniki obok siebie; leg. Mirella Liszka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ML/10.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyby rosły na powierzchni 1 m kw. w ilości ok. 20 szt. do 20 kwietnia. Największe (średnicy 2-3 cm) występowały pod sosną, przykryte grubą warstwą opadłych igieł i opodal w podłożu z mchu. Kilka owocników znalazłam pod kasztanem. Najmniejsze, nie przekraczające średnicy 1 cm rosły w pobliżu ognika.
fot. 87704 fot. 87705

 ID71020  Helvella leucomelaena; Poznań. Lasy w okolicy jeziora Strzeszyńskiego., BC-98; 2007.04.15; Las sosnowy; Na ziemi Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AS/17.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Helvella leucomelaena znana jest z 2 stanowisk historycznych, 1 współczesnego opublikowanego, i 1 wspólczesnego zgłoszonego do rejestru Bio-forum. Ten grzyb jest piątym.
fot. 106522 fot. 106523

 ID99500  Helvella leucomelaena; 1 km S - od wsi KAWLE (gm. Sępólno Kraj.), CB-93; 2008.04.20; Na skraju lasu (sosna i modrzew) i pola uprawnego; na ziemi 10 owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/WW/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Więcej zdjęć tutaj: http://grzyby.nazwa.pl/gallery2/v/grzegorzww/motyle/peziza/
fot. 168655 fot. 168656 fot. 168657

 ID111892  Helvella leucomelaena; Hel, Kużnica droga między boiskiem i wydmami, DA-40; 2008.05.11; Droga na skraju wydmy; piaszczysta droga po kilka owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie 2-3 m.; leg. Jacek Soboń; det. Ania Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JS/23.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195594 fot. 195595 fot. 195596 fot. 195597

 ID120539  Helvella leucomelaena; 1 km S, Świętno, pow. Wolsztyn, Wielkopolskie, BD-42; 2008.05.15; przydroże, pas pomiędzy drogą, a lasem; ziemia (piasek) w grupie kilka owocnikow zagłębionych w ziemi; leg. Jan Mandat; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JM/16.05.08, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Usytuowanie na skraju lasu, a polami

 ID138656  Helvella leucomelaena; Łodź, teren Politechniki Łódzkiej, DD-76; 2009.03.30; Suchy, dość piaszczysty trawnik na terenie Politechniki Łodzkiej, pod sosną czarną; zagłebione w ziemię w grupie wokół jednej sosny, w sumie około 30 sztuk; leg. Małgorzata Przybyt; det. Ania Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MP/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Pierwszego grzybka zauważyłamn w połowie marca, ale wtedy ani nie pobrałam próbki, ani nie zrobiłam zdjęcia, toteż podaję datę zrobienia pierwszego zdjecia. Rozwój i zasychanie grzybków obserwowałam do prawie końca kwietnia.

fot. 257163 fot. 257164 fot. 257165 fot. 257166 fot. 257167 fot. 257168 fot. 257169 fot. 257170 fot. 257171

ID167317 Helvella leucomelaena; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2010.06.03; Suchy piaszczysty las sosnowy; w ziemi na granicy lasu i cmentarza obsadzonego dookoła modrzewiami kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/343371.html
uwagi: fot. 346647

 ID185080  (potwierdzenie 138656) Helvella leucomelaena; Łodź, teren Politechniki Łódzkiej, woj. łódzkie, DD-76; 2011.04.21; trawnik, sosna czarna i kosówka; na ziemi około 10 sztuk; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MP/27.05.11, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Po dwu latach wyrosła w tym samym miejscu, tylko owocniki pojawiły sie o miesiąc później niż poprzednim razem i mniej.
fot. 406391 fot. 406392 fot. 406393 fot. 406394

 ID213114  (potwierdzenie 138656) Helvella leucomelaena; Łódź, teren Politechniki Łodzkiej, DD-76; 2013,04,25; trawnik, sosna czarna i kosówka; na ziemi w dwu grupach wokół dwu krzewów kosówki; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Kilkadziesiąt osobników, ciągle wychodzą nowe.
Wyrasta co drugi rok, pewnie tak akurat sie warunki wiosną układają. Stanowisko przesunęło się o kilka metrów, pewnie dlatego, że w zeszłym roku wycięto jedną sosnę.fot. 557550fot. 557551fot. 557552fot. 557553fot. 557554fot. 557555

ID238513 Helvella leucomelaena; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2014.05.18; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola i inne; na ziemi, na piaszczystych ścieżkach pod sosnami kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup: 51st 11' 59" N i 19st 25' 32" E

fot. 673947 fot. 673948 fot. 673949 fot. 673950

ID240151 Helvella leucomelaena; 1,5 km SW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.05.04; las sosnowy; żwirowe pobocze drogi; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 33,3" N i 19st 30' 56,8" E

fot. 680436 fot. 680437 fot. 680438

siedlisko
fot. 680439

 ID257342  Helvella leucomelaena; Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2015.03.24; zadrzewienie sosnowe w starej żwirowni; na ziemi 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/150324/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 747464 fot. 747465

ID262454 (potwierdzenie 238513) Helvella leucomelaena; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2015.05.10; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola i inne; w piaszczystej ziemi, w pobliżu sosen grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764567 fot. 764568 fot. 764569 fot. 764570 fot. 764571

ID275716 Helvella leucomelaena; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2014.05.14; Sosna z domieszką brzozy; na ziemi grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/820266.html

ID282247 Helvella leucomelaena; 1 km N od wsi Hamborowa, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie; 2016.04.30; bór sosnowy; pobocze żwirowej drogi; na ziemi ponad 60 owocnikó w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 17" N i 19st 37' 13" E

fot. 844153 fot. 844154 fot. 844155

ID282248 Helvella leucomelaena; 0,5 km W od wsi Moczydła, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2016.04.30; bór sosnowy; na ziemi, na żwirowo-kamienistej drodze grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 12,8" N i 19st 35' 45" E

fot. 844160 fot. 844161 fot. 844162

ID282507 Helvella leucomelaena; 1,5 km NW od przysiółka Zawidzówek, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.05.14; bór sosnowy; na skraju leśnej drogi; na ziemi dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 5,5" N i 19st 22' 54" E

fot. 844968 fot. 844969 fot. 844970

ID283103 Helvella leucomelaena; Radomsko, przedłużenie ul.Sosnowej; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.05.17; pobocza utwardzanej ( hasiowej ) drogi przez bór sosnowy; na ziemi ponad 100 owocników na kilkudziesięciu metrach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 28,5" N i 19st 23' 26" E

fot. 846708 fot. 846709 fot. 846710 fot. 846711

ID283131 Helvella leucomelaena; 1,5 km SW od dz.Sucha Wieś ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; bór sosnowy; na ziemi, na utwardzanej drodze grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 39,5" N i 19st 27' 28" E

fot. 846814 fot. 846815 fot. 846816 fot. 846817

ID285944 (potwierdzenie 238513) Helvella leucomelaena; Góra Kamieńska; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.05.06; dróżka na stoku, przy młodniku sosnowym; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 856993 fot. 856994 fot. 856995

Jest to kolejna grupa w nowej niż dotychczas lokalizacji.

ID300251 Helvella leucomelaena; ok.1.5km na NW od Mchowa,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.05.15; droga żwirowa przechądząca przez las mieszany(sosna,dąb,brzoza,osika); Na ziemi Pojedynczo i małymi grupkami na odcinku ok.100m razem z H.acetabulum; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyby zostały znalezione 14 i 15 maja 2017.
fot. 922177 fot. 922178 fot. 922179 fot. 922180 fot. 922181 fot. 922182 fot. 922183

ID300263 Helvella leucomelaena; ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.05.16; stare wyrobisko pożwirowe; na ziemi kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922253 fot. 922254 fot. 922255

ID306209 Helvella leucomelaena; Radomsko, ul.Prusa, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.05.13; przydomowy trawnik -modrzew, jodła, do niedawna jeszcze sosenka i świerk po sąsiedzku; na ziemi, w trawie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 950783 fot. 950784

ID330287 Helvella leucomelaena; Puszczcza Darżlubska Orle, pow. wejherowski, woj. Pomorskie, CA-57; 2020.03.15; las sosnowy + brzoza; ziemia ok. 20 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1131322fot. 1131323

ID330911 Helvella leucomelaena; 0,7 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.02.29; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; pobocze ziemistej dróżki ze starymi wysypiskami gruzu itp; na ziemi kilkanaście owocników w dwóch grupkach ( 15 + 2 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 47" N i 19st 25' 9" E

fot. 1134749 fot. 1134750 fot. 1134751

Drugą grupkę znalazłem 9 marca, 50-60 m ( SW ) od pierwszej

fot. 1134752 fot. 1134753 fot. 1134754

siedlisko

fot. 1134755

 ID344548  Helvella leucomelaena; Niemce - 51.367045, 22.663916, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-18; 2021.05.10; Sosna, dąb, grab, brzoza; na ziemi, wśród kamieni nieużywanego nasypu kolejowego pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008808, tak
uwagi: fot. 1222866fot. 1222867

 ID344865  Helvella leucomelaena; Lublin, Ogród Botaniczny, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-27; 2021.05.21; Ogród Botaniczny w odległości ok 5 m od sosny. Inne liściaste.; na ziemi ok 20 szt.; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008807, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1224011.html
uwagi: fot. 1224996fot. 1224997fot. 1224998fot. 1224999

ID345382 Helvella leucomelaena; ok. 0,5 km na E od Rudna Jeziorowego, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-24; 2021.05.23.; Porośnięta samosiewem brzozowo-sosnowym hałda nadkładu z czynnej żwirowni; ziemia kilka owocników, pojedynczo w pewnym oddaleniu; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1228269 fot. 1228270 fot. 1228271

ID345847 Helvella leucomelaena; 1 km NW od wsi Rędziny; gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2021.05.09; bór sosnowy; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 43" N 19st 36' 35" E

fot. 1232435 fot. 1232436 fot. 1232437 fot. 1232438 fot. 1232439

ID367166 Helvella leucomelaena; Jagodne,niedaleko poligonu, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD-44; 2023.04.08; droga przy lesie sosnowym; na ziemi ponad setka owocników rozciagniętych na kilkuset metrach; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1422650fot. 1422651fot. 1422652fot. 1422653fot. 1422654fot. 1422655

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji