grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Helvella albella Quél. [as 'elvella']