grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Encoelia tiliacea (Fr.) P. Karst.

Encoelia Encoelia Encoelia EncoeliaEncoeliasklerorzechówka wiązkowa (Sclerencoelia fascicularis)Encoelia glaberrima