grzyby.pl

Dendrothele griseocana (Bres.) Bourdot et Galzin

drzewkostrzępka szarofioletowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na korze pni drzew liściastych, wierzby białej, wiązu szypułkowego.Na korze pni drzew liściastych, wierzby białej, wiązu szypułkowego.