grzyby.pl

Dacrymyces enatus (Berk. et M.A. Curtis) Massee

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik szwedzki (Dacrymyces suecicus)Dacrymyces lacrymalis

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]