grzyby.pl

Cytidiella nitidula (P. Karst.) Zmitr.

Corticium nitidulum P. Karst. · Lilaceophlebia nitidula (P. Karst.) Spirin et Zmitr. · Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Irpicaceae Irpicaceae Irpicaceae IrpicaceaeIrpicaceaewoszczyneczka żywiczna (Resiniporus resinascens)korownica (Efibula)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]