grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Crepidotus subverrucisporus Pilát

ciżmówka szorstkozarodnikowa
Crepidotus Crepidotus Crepidotus CrepidotusCrepidotusCrepidotus crocophyllusciżmówka mchowa (Crepidotus epibryus)

występowanie

Na korze wierzb.