Tx: 2714
grzyby.pl

Tulosesus plagioporus (Romagn.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus plagioporus Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus plagioporus

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.1
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Coprinellus plagioporus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinellus plagioporus), Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Tulosesus plagioporus na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE55 195717

ID 195 717 oznaczenie: Coprinus plagioporus; lokalizacja: 700 m na pdwsch od wsi Łęg ( od lewobrzeżnej część wsi ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 28 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w podmokłym fragmencie lasu - gł.olchy i brzozy, drobne gałązki zagrzebane w ziemi, grupka 10 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100628/0001; uwagi: 51 1 19,6 N i 19 18 30,9 E; Znalezisko prezentowane w wątku [bf:348484] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 348484 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji