grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinellus dilectus (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus dilectus Fr.
Coprinellus Coprinellus Coprinellus CoprinellusCoprinellusCoprinellus velatopruinatusczernidłak cynamonowobrązowy (Coprinellus subimpatiens)