grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

chrobotek widlasty