jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. pulvinata

Sandst.