jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss ssp. squarrosa Wallr.