jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.

liszajecznik żółty