jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella superdistans (Nyl.) Malme

liszajecznik pasożytniczy