grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Calycina scolochloae (De Not.) Baral