takson nie ujęty w czekliście

Callistosporium pinicola Arnolds