jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Buellia badia (Fr.) Mudd

brunatka kasztanowata