grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.

brunatka graniasta
Buellia Buellia Buellia BuelliaBuelliabrunatka kasztanowata (Buellia badia)