grzyby.pl

Bovista glacialis Kreisel

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka wątpliwa (Bovista pusilliformis)kurzawka polna (Bovista graveolens)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]