grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Bovista glacialis Kreisel

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka wątpliwa (Bovista pusilliformis)kurzawka polna (Bovista graveolens)