grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

zmiennosporek kruchy