występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na drewnie i na liściach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1354]
    Athelia acrospora Julich · publikacje: Komorowska 2000, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Behnke-Borowczyk i in. 2018

znaleziska Athelia acrospora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 366813

ID366813 Athelia acrospora; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.08; żyzna buczyna; na fragmencie drewna Fagus sylvatica kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1416199.html#POST366522

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji