grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia laevata (Ach.) Arnold

dzbanusznik gładki
Aspicilia Aspicilia Aspicilia AspiciliaAspiciliadzbanusznik odmienny (Aspicilia intermutans)dzbanusznik ciemny (Aspicilia obscurata)