grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold

dzbanusznik odmienny
Aspicilia Aspicilia Aspicilia AspiciliaAspiciliadzbanusznik szary (Aspicilia grisea)dzbanusznik gładki (Aspicilia laevata)