jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthrorhaphis grisea Th. Fr.

cytrynka szara