jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt

cytrynka żółta