grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium polypori (M.B. Ellis et Everh.) M.E. Barr

rzędnik hubowy