grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium macrocarpum (Körb.) V. Wirth

rzędnik większy
Anisomeridium Anisomeridium Anisomeridium AnisomeridiumAnisomeridiumrzędnik jaskrowaty (Anisomeridium ranunculosporum)rzędnik hubowy (Anisomeridium polypori)