grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ainoa mooreana (Caroll) Lumbsch et I. Schmitt

molinka Moore'a