grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ainoa geochroa (Körb.) Lumbsch et I. Schmitt

molinka ziemna
Trapelia geochroa (Körb.) Hertel