jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.

szydlina różowa