grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.

chrobotek mączysty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek olbrzymi (Cladonia macroceras)chrobotek kubkowaty (Cladonia pyxidata)