jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

chrobotek strzępiasty chrobotek mniejszy