fot. 061025-6035 (688×477) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 050812-9
pileipellis, radial section
from exiccate, in KOH, x10/0.25 achromat aus Jena, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski